PREKID VODOOPSKRBE NA PODRUČJU PAKRACA 11.12.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače da je zbog problema na vodozahvatu u Gornjoj Šumetlici danas došlo do prekida vodoopskrbe na području Pakraca ul. Krndija, Psunjska i Sv.Roka, u Prekopakri i Kusonjama. Djelatnici Voda Lipik rade na otklanjanju problema, a normalizacija se očekuje do večernjih sati. 

Molimo potrošače za razumijevanje.

JAVNI NATJEČAJ, 09.12.2022.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Ur.broj: 82/2022

Pakrac, 09. prosinac 2022.g

JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME

(povećanje obima posla)

temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19)

 • PODACI O RADNOM MJESTU

Naziv radnog mjesta: Referent obračuna, fakturiranja i reklamacija komunalnih usluga

ODJEL  ZA RAČUNOVODSTVENO FINANCIJSKE POSLOVE

Popis poslova:

 • priprema listi za očitanje
 • unos stanja vodomjera korisnika po očitanju i kontrola unesenog stanja
 • unos novih korisnika (fizičke i pravne osobe)
 • obračun komunalnih usluga, ispisi faktura za privredu, te ispis obračuna i uplatnica za fizičke osobe
 • pakiranje računa i priprema za raznošenje
 • knjiženje uplata po blagajni i izvodima banaka u analitiku korisnika, te vođenje evidencije za svakog korisnika komunalnih usluga
 • fakturiranje redovnih izlaznih računa
 • usklađivanja uplata sa financijskim knjigovodstvom
 • rad sa strankama – svakodnevno obavlja reklamacije i uvijek je na usluzi korisnicima usluga
 • poslove obavlja primjenom računala,
 • Radi i druge poslove koje mu povjeri Voditelj odjela.

Posebni uvjeti za obavljanje poslova:

Stručna sprema: srednja stručna sprema tehničkog ili društvenog smjera

Zasnivanje radnog odnosa: sklapanjem Ugovora o radu na određeno

Broj izvršitelja: jedan (1)

Prednost: radno iskustvo na navedenim poslovima i vozački ispit B kategorije

 • VRSTA ZAPOSLENJA

Na određeno zbog povećanja obima posla

 • UVJETI RADNOG MJESTA

Mjesto rada: Pakrac, Aleja kestenova 35, a po potrebi i drugim mjestima

Puno radno vrijeme

 • KANDIDATI SU OBVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:
 • zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon i  mail adresu (ukoliko imaju)
 • životopis (navedenim dosadašnjim radnim iskustvom, ukoliko ga kandidat ima)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe)
 • osobna iskaznica (preslika)

Napomena: Ako prijavitelj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale prijavitelje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je:     https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

Javni natječaj je otvoren od 09. prosinca 2022. godine do 16. prosinca 2022. godine do 11,00 sati što je krajnji rok za podnošenje prijave.

Prijavu na natječaj  u pisanom obliku  kandidati dostavljaju osobno na adresu Poslodavca:

VODE LIPIK d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Poslodavac zadržava pravo usmenog ili pismenog testiranja kandidata koji su podnijeli uredne prijave o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Najkasnije 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava kandidati će biti obaviješteni o ishodu natječaja elektroničkom poštom ili pismeno na adresu prebivališta koju su kandidati naveli u prijavi na Natječaj.

Pristanak na prikupljanje i obradu podataka, smatra se da su kandidati dali prijavom na natječaj, te će se koristiti isključivo u tu svrhu.

Sva zaprimljena dokumentacija temeljem ovog Javnog natječaja (zamolbe kandidata i dokazi o ispunjavanju uvjeta te ostali podaci koje kandidati dostavljaju dobrovoljno) biti će vraćena na zahtjev kandidata, odnosno trajno uništena u propisanom roku nakon odabira kandidata te ista neće biti korištena za druge natječaje za zapošljavanje ili u druge svrhe.

Pravo podnošenja prigovora na dostavljenu obavijest  o ishodu natječaja je u roku od 3 dana od dana dostave obavijesti.

Pravo je Društva ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.vode-lipik.hr

VODE LIPIK d.o.o.

PREKID VODOOPSKRBE NA PODRUČJU PAKRACA 8.12.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače da je zbog kvara na magistralnom cjevovodu danas došlo do prekida vodoopskrbe na području Pakraca ul. Krndija, Psunjska i Sv.Roka, u Prekopakri i Kusonjama. Djelatnici Voda Lipik rade na otklanjanju kvara, a normalizacija se očekuje do večernjih sati.  Molimo potrošače za razumijevanje.

09.12.2022. Obavještavamo cijenjene potrošače da je kvar saniran, te da je moguće zamućenje vode na pojedinim lokacijama vodoopskrbnog sustava. Molimo potrošače da svako veće zamućenje prijave u Vode Lipik kako bi naši djelatnici mogli izvršiti ispiranje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 08.12.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će dana 08.12.2022. zbog prekida isporuke električne energije u vremenu od 09:45-10:45 sati bez pitke vode biti:

 • Kragujski put, parna strana
 • Šeovački put
 • Veberov sokak
 • Fiškalovac
 • Sedlar

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 26.10.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će dana 26.10.2022. zbog radova na zasunskom oknu u vremenu od 08:00-15:00 sati bez pitke vode biti:

 • Ulica kneza Domagoja
 • Ulica kardinala Alojzija Stepinca
 • Ulica Ivana Gorana Kovačića
 • Ulica Vinka Rehaka

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

Tijekom kolovoza 2022. nastavljeni su radovi…

Tijekom kolovoza 2022. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik završeni su radovi i cjevovod je u funkciji

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 4.936 m pripremnih radova, 4.893 m građevinskih radova, napravljeno je 164 priključaka te 3.192 m završnih radova. Provedeno je ispitivanja u duljini 4.440 m zadane trase. Stanje ne nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec. 

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova. Uz navedeno, realizirano je i 2.106 m testiranja. Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 8.633 m pripremnih radova, 8.633 m građevinsko-monterskih radova te do 6.351 m završnih radova. Realizirano je 202 priključka uz  5.767 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga započeli su pripremni radovi u duljini 2.671 m te isto toliko građevinskih radova. Realiziran je 61 priključak, provedeno je 1.500 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini od 2.671 m.  Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Započeli su pripremni radovi na spojnoj dionici kanala na glavni kolektor i to u duljini 11 m. Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m pripremnih i  monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 2.254 m završnih ispitivanja. Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kukunjevac je napravljeno do  1.421 m pripremnih radova te do 1.421 m građevinsko-monterskih radova te je realizirano 55 kućnih priključaka uz 1.421 m završnih radova. Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je  2.066 m pripremnih radova, 2.067 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 64 priključaka te je napravljeno 2.970 m završnih radova uz 2.970 m provedenih ispitivanja. Stanje je nepromijenjeno u odnosu na prošli mjesec.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke radovi su završeni, a cjevovod je u funkciji. 

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 12.416 m. 

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 28.950 m građevinsko-monterskih radova, ukupno su realizirana 1.184 priključka, završnih radova u duljini do 24.499 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 23.639 m. Uz navedeno, napravljena su 26 revizijska okna. 

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka. Još preostaje preuzimanje od strane Naručitelja.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 7.000 pripremnih radova, 7.000 m građevinsko-monterskih radova, do 6.800 m završnih radova uz 46 realiziranih priključaka te je provedeno 7.000 m ispitivanja.

U kolovozu 2022. na gradilištima je bilo angažirano 186 osoba.

Oprema mehanizacije te ljudskih resursa u mjesecu kolovozu 2022. godine je na nivou 100% planirane za razdoblje izvještavanja.  Prioriteti kapaciteta su raspoređeni na izgradnju cjevovoda, a ostatak je raspoređen na dionice i zaključne radove u naseljima koji omogućavaju asfaltiranje i vraćanje u prvobitno stanje prometnica, pješačkih i zelenih površina te okućnica na lokaciji kućnih priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 49.916 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja planiranu

realizaciju za razdoblje ili 100% cjelokupno ugovorene. Ugrađeno je 1.630 kućnih priključaka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 36.368 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja planiranu realizaciju za razdoblje  ili 100% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.081 vodomjernih priključnih okana.

VODE LIPIK d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ koji se sufinancira temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u omjerima sufinanciranja: EU sredstva 71,8929999%, sredstva državnog proračuna (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) 12,1796999%, Hrvatske vode 12.17196999% te lokalna sredstva (Grad Pakrac/Grad Lipik) 3,7476003%.

MOGUĆI PREKIDI VODOOPSKRBE NA PODRUČJU PAKRACA 27.09.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače da su zbog velikog kvara na magistralnom cjevovodu danas mogući prekidi vodoopskrbe na području Pakraca ul. Krndija, Psunjska i Sv.Roka, te u Prekopakri. Djelatnici Voda Lipik rade na otklanjanju kvara, a normalizacija se očekuje do večernjih sati.  Molimo potrošače za razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 23.09.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će dana 23.09.2022. zbog radova na zasunskom oknu u vremenu od 08:00-15:00 sati bez pitke vode biti:

 • Ulica kneza Domagoja od kućnog broja 23 do kućnog broja 35

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 22.09.2022.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će dana 22.09.2022. zbog radova na zasunskom oknu u vremenu od 08:00-15:00 sati bez pitke vode biti:

 • Ulica kneza Domagoja
 • Ulica kardinala Alojzija Stepinca
 • Ulica Ivana Gorana Kovačića

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.