Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom studenog 2021.god.

U studenom 2021. bilježimo da je postignuta kumulativna dinamika na odvodnji  39.263m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 11% ispod planirane za razdoblje  ili 79% cjelokupno ugovorene te su do sada ugrađena  1.239 kućna priključka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 32.512 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 6% ispod planirane za razdoblje ili 89% cjelokupno ugovorene, dok su do sad ugrađena  1.003 vodomjerna okna.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Dana 7.12.2021. godine u prostorijama Poduzetničkog centra Pakrac predstavnicima medija prezentiran je napredak radova na najvećem infrastrukturnom projektu koji se realizira na području Pakraca te Lipika, preciznije “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”

Ugledni gosti konferencije bili su g. Davor Vukmirić – zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda,  g. Marijan Pierobon – direktor tvrtke nositelja projekta VODE LIPIK d.o.o, gđa Anamarija Blažević – saborska zastupnica i gradonačelnica Pakraca te gradonačelnik Lipika g. Vinko Kasana.

Okupljenim predstavnicima medija te gostima medijske konferencije na početku se obratio g. Marijan Pierobon, direktor tvrtke VODE LIPIK d.o.o. koji je  pritom istaknuo kako ga u projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“ veseli da se radovi odvijaju i realiziraju po dinamičkom planu i za sada nije upitan rok završetka izvođenja radova. Nadalje, istaknuo je: “Do danas je na radovima odvodnje realizirano preko 39 kilometara cjevovoda što je oko 79% ukupno ugovorenih radova dok je u vodoopskrbi ugrađeno preko 32 kilometra cjevovoda što je oko 89%  planiranog projekta. Od ukupno 851 dan koliko je ugovoreno za izvođenje radova, potrošeno je 642 dana, što je oko 75% vremena“. Zaključno, g. Pierobon je izjavio da će se kroz ovaj projekt  izgraditi i rekonstruirati ukupno 92 kilometra infrastrukture na području Pakraca i Lipika. 

 „Ovo je najveći projekt u posljednjih nekoliko desetljeća. Naša ionako stara i potrošena infrastruktura dodatno je uništena u Domovinskom ratu i zato ovaj projekt za nas ima veliko značenje. Svi naši razvojni projekti su vezani uz završetak projekta aglomeracije i zato veseli podatak da smo na oko 75% realizacije projekta.“, rekla je saborska zastupnica te gradonačelnica Pakraca gđa Anamarija Blažević.

Gradonačelnik Lipika g. Vinko Kasana ovaj projekt je već ranije u više navrata nazvao projektom svih projekata te prisnažio: „Ovo je najveći projekt s najmanje problema što dokazuje da je projekt dobro postavljen od samoga početka i primjer je dobre prakse. Posebno me veseli čuti da je dinamički plan u roku, čak što više u nekim segmentima su radovi i ispred vremena. Tome pridonosi dobra komunikacija „Voda Lipik“, izvođača radova, predstavnika Hrvatskih voda, a moram istaknuti i dobar rad i praćenje stručnih službi naših gradova.“

Na kraju se uzvanicima obratio cijenjeni gost –  g. Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda koji je pohvalio dionike i projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik – Pakrac“ te nastavio da s punom odgovornošću može reći da je ovo besprijekoran projekt. „Na ovako velikom projektu naravno da je bilo i problema, ali su oni uspješno riješeni, prije svega odličnom komunikacijom i partnerskim odnosom“. Istom prilikom g. Vukmirić izrazio je zahvalu i čestitke g. Marijanu Pierobonu – direktoru „Voda Lipik“, svim stručnim službama gradova Pakraca i Lipika te izvođačima radova, ali i drugim suradnicima na projektu. „Kada ovaj projekt bude okončan, ovi gradovi će stvoriti pretpostavke i za gospodarski rast i za civilizacijski iskorak!“

POSJET UČENIKA SREDNJE ŠKOLE PAKRAC VODAMA LIPIK

Učenici 2.a razreda Srednje škole Pakrac 20. listopada 2021.g. s profesoricom Mirom Radanović posjetili su Laboratorij društva Vode Lipik.

https://www.sspakrac.hr/index.php/130-vijesti/1412-posjet-ucenika-2-a-razreda-vodama-lipik

29.09.2021. učenici 3. a razreda Srednje škole Pakrac s profesoricom Mirom Radanović posjetili su objekte Voda Lipik d.o.o. na vodozahvatu i vodocrpilištu u selu Gornja Šumetlica.

https://www.sspakrac.hr/index.php/130-vijesti/1418-posjet-ucenika-3-a-razreda-vodozahvatu-sumetlica

Učenici su posjetili navedene lokacije u okviru nastave izborne kemije. Tijekom posjete učenici su se upoznali s postupcima proizvodnje, načinom dezinfekcije, te distribucije vode za ljudsku potrošnju do krajnjih potrošača.

Učenici su obišli prostore fizikalno-kemijskog laboratorija i dobili detaljna saznanja o vrsti i opsegu analiza, kao i broju potrebnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju u svrhu ispitivanja njezine zdravstvene ispravnosti.

Vode Lipik će i dalje nastaviti suradnju s ciljem edukacije učenika kroz predavanja i posjete.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 17.11.2021.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će zbog radova na zasunskom oknu dana 17.11.2021. u vremenu od 07:30-17:00 sati bez pitke vode biti:

 • Ulica kneza Branimira od kućnog broja 73
 • Kragujski put
 • Fiškalovac
 • Šeovački put
 • Veberov sokak
 • Sedlar
 • Slavonska ulica

Te u Šeovica:

 • Slavonska ulica
 • Bijeli put

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

Nastavak radova na aglomeraciji Lipik-Pakrac tijekom listopada 2021.god.

Tijekom listopada 2021. nastavljeni su radovi u sklopu projekta “POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LIPIK-PAKRAC”.

Na izgradnji završnog dijela glavnog kolektora Pakrac-Lipik napravljeno je 1.351 m pripremnih radova, 1.351 m građevinsko-monterskih radova te 1.351 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja sjeverozapadnog Pakraca napravljeno je 1.610 m pripremnih radova, 479 m građevinskih radova, napravljeno je 10 priključaka te 200 m završnih radova. Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja jugoistočnog Pakraca napravljeno je do 7.642 m monterskih radova, napravljeno je ukupno 257 kućnih priključaka na trasi te je napravljeno do 6.928 m završnih radova, provedeno je 4.073 m ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda dijela naselja Prekopakra do sada je obavljeno do 2.417 m građevinsko-monterskih radova, 2.311 m završnih radova uz realiziranih 36 priključaka te je provedeno 2.245 m završnih radova.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Kusonje realizirano je do 5.622 m pripremnih radova, 5.498 m građevinsko-monterskih radova te do 2.301 m završnih radova. Realizirana su 93 priključka, 4.401 m završnih radova uz 542 m provedenih ispitivanja.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Japaga radovi još nisu u tijeku budući da je u izradi izvedbeni projekt crpne stanice.

Na odvodnji otpadnih voda naselja Dobrovac (2. faza) i dalje je realizirano do 2.254 m monterskih radova, realizirana su 75 kućna priključka, realizirano je završnih radova do 2.114 m te je provedeno 122 m završnih ispitivanja.

Na izgradnji kanalizacijske mreže dijela naselja Kuknjevac napravljeno je 1.421 m pripremnih radova te 165 m građevinsko-monterskih radova.

Na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Donji Čaglić II. FAZA izvedeno je  2.066 m pripremnih radova, 2.037 m građevinsko-monterskih radova, realizirano je 40 priključaka te je napravljeno 2.037 m završnih radova.

Na sanaciji glavnog kolektora Pakrac – Lipik od RO3 do RO36 u koritu rijeke Pakre izvodi se sanacija okana, ugradnja poklopca te blindiranje okana.

Na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada Lipika je realizirano pripremnih i građevinsko–monterskih radova u duljini do 14.868 m. Realizirana su ukupno 568 kućna priključka, 11.389 m završnih radova te je provedeno ispitivanja u duljini do 10.662 m.

U Pakracu su nastavljeni radovi na rekonstrukciji kanalizacijske i vodovodne mreže grada. Na navedenim lokacijama realizirano je ukupno do 28.955 m pripremnih radova, do 27.133 m građevinsko-monterskih radova, ukupno je realizirano 1.098 priključaka, završnih radova u duljini do 21.590 m te je provedeno ispitivanja u duljini do 16.036 m.

Na rekonstrukciji transportnog vodoopskrbnog cjevovoda „PAKRAC-LIPIK“ i dalje je ukupno realizirano 4.000 m završnih radova, 4.160 m ispitivanja te su realizirana 2 priključka.

Na spojnom vodoopskrbnom cjevovodu Gaj – Dobrovac realizirano je 2.000 m završnih radova uz 15 realiziranih priključaka.

U listopadu 2021. na gradilištima je bilo angažirano 192 osobe.

Postizanje kumulativne dinamike na odvodnji je 37.813 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 12% ispod planirane za razdoblje, ili 76% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 1.206 kućnih priključaka.

Postizanje kumulativne dinamike na vodoopskrbi je 31.607 m ugrađenih cjevovoda što predstavlja 7% ispod planirane za razdoblje  ili 87% cjelokupno ugovorene. Ugrađenih je 988 vodomjernih priključnih okana.

Zbog nedostatka sirovina za proizvodnju cijevi, odnosno ugradnje PVC i polipropilenskih cijevi za kanalizaciju i polietilenskih cijevi za vodoopskrbu, privremeno se  prilagođava plan napretka radova prema postojećim zalihama na gradilištu.

Vode Lipik d.o.o. su nositelj projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ ukupne vrijednosti do 191.933.010,50 kn od čega je do 110.389.119,39 kn sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 08.11.2021.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Lipika da će zbog radova na zasunskim oknima dana 08.11.2021. u vremenu od 10:00-14:00 sati bez pitke vode biti:

 • Frankopanska ulica

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 05.11.2021.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Lipika da će zbog radova na zasunskim oknima dana 05.11.2021. u vremenu od 08:00-15:00 sati bez pitke vode biti:

 • Ulica Ivana Gorana Kovačića
 • Ulica Matije Gupca, parna strana
 • Vukovarska avenija, k.br. 5

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 04.11.2021.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Lipika da će zbog radova na zasunskim oknima dana 04.11.2021. u vremenu od 08:00-16:00 sati bez pitke vode biti:

 • Ulica Ivana Gorana Kovačića
 • Ulica Matije Gupca, parna strana
 • Vukovarska avenija

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 03.11.2021.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Lipika da će zbog radova na zasunskim oknima dana 03.11.2021. u vremenu od 11:00-18:00 sati bez pitke vode biti:

 • Ulica hrvatske mladeži
 • Ulica Matije Gupca od kućnog broja 1-39 (neparna strana)

te u vremenu od 08:00-15:00 sati:

 • Vukovarska avenija

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 29.10.2021.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području:

 • Dobrovca
 • Kukunjevca
 • Brezina
 • Gaja
 • Brekinske
 • Antunovca
 • Poljane
 • Marinog Sela

da će zbog radova na Crpilištu Gaj dana 29.10.2021. u vremenu od 10:00-13:00 sati doći do prekida isporuke pitke vode ili sniženog tlaka u vodoopskrbnom sustavu.

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID ISPORUKE PITKE VODE 29.10.2021.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području grada Pakraca da će zbog radova na zasunskom oknu dana 29.10.2021. u vremenu od 07:00-15:00 sati bez pitke vode biti:

 • Ulica Ivana Gorana Kovačića
 • Ulica Vinka Rehaka

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.