PREKID VODOOPSKRBE NA PODRUČJU LIPIKA 30.09.2020.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području Lipika kako će dana 30.09.2020. (srijeda) zbog radova na križanju Transportonog cjevovoda i Kanala L-I-4 u Ulici Marije Terezije bez pitke vode ostati potrošači u ulicama:

– Ulici Hrvatske mladeži
– Ulici Matije Gupca od kućnog broja 1 do 39 (neparna strana)
– Trg dr. Franje Tuđmana od kućnog broja 5 do 10

te korisnici:

– Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik
– Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik

Također su mogući problemi sa sniženim tlakom u internim instalacijama u zapadnom dijelu grada.

Predviđeno trajanje radova je od 07:30 – 18:00 sati.

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

PREKID VODOOPSKRBE NA PODRUČJU PAKRACA 17.09.2020.

Obavještavamo cijenjene potrošače na području Pakraca kako će dana 17.09.2020. (četvrtak) zbog radova na rekonstrukciji zasunskog okna na Trgu dr. Franje Tuđmana bez pitke vode ostati potrošači u ulicama:

– Trg dr. Franje Tuđmana
– Ulici Gojka Šuška
– Ulici braće Radić od kućnog broja 2-11
– Ulici Vlade Laučana

Predviđeno trajanje radova je od 12:00 – 17:00 sati.

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

OBAVIJEST O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE 07.09.2020.

Obavještavamo cijenjene potrošače da su svi uzorci uzorkovani u petak 04.09.2020. na području Pakraca i Lipika zdravstveno ispravni te je analizom utvrđeno kako u njima nije bilo mikrobiološkog onečišćenja.

Zbog kvara na cjevovodu u centru Pakraca 06.09.2020. moguće je zamućenje vode u pojedinim dijelovima Pakraca, stoga molimo građane da svako veće zamućenje prijave. U tijeku je sanacija tog cjevovoda i ispiranje sustava.

Zbog radova na projektu Aglomeracije mogu se očekivati takvi poremećaji u funkcioniranju sustava javne vodoopskrbe.

Molimo potrošače za strpljenje i razumijevanje.

OBAVIJEST O MIKROBIOLOŠKOM ONEČIŠĆENJU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU NA PODRUČJU LIPIKA – 04.09.2020.

Na temelju današnje obavijesti od strane Zavoda za javno zdravstvo Požega, o mikrobiološkom onečišćenju u vodi za ljudsku potrošnju, obavještavamo da se radi o uzorku vode uzorkovanom 01.09.2020. na dvije lokacije u Lipiku.
Uzorak vode u Lipiku na drugoj lokaciji uzet 02.09.2020. je zdravstveno ispravan, te nije bilo mikrobiološkog onečišćenja.

U tijeku je ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode uzorkovane danas na više mjesta u Lipiku i Pakracu kako bi se utvrdilo koji su dijelovi vodoopskrbe mikrobiološki onečišćeni.

Naše dežurne službe su na terenu i u tijeku je pojačano ispiranje sustava na području Lipika kao i pojačana dezinfekcija vode.

Uzrok neispravnosti vode za ljudsku potrošnju su radovi na sustavu u sklopu projekta Aglomeracije, uslijed kojih dolazi do čestih kvarova i kontaminacije vode uslijed sanacije istih.

Vodu za piće prije upotrebe je potrebno prokuhati.

Molimo cijenjene potrošače za strpljenje i razumijevanje.